Kính chúc quý thầy cô trường THCS-THPT Diên Hồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thứ bảy, 2/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1148

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/5/2020.

Học sinh xem file đính kèm.

 

Lịch học cụ thể như sau:

Khối 9, Khối 12:

Ngày 04/5/2020: Học sinh lên trường sinh hoạt với GVCN (Theo thông báo trước https://thptdienhong.hcm.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-thoi-gian-tap-trung-va-ra-ve-cua-hoc-sinh-cac-khoi-lop-c15077-413316.aspx)

Từ ngày 05/5/2020 đến 09/5/2020: Học sinh lên trường học theo lịch học đính kèm. Buổi chiều học thể dục theo lịch học từng lớp.

Khối 8, Khối 11: 

Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020: Học sinh học trực tuyến theo lịch học đính kèm. (Học vào buổi sáng)

Riêng ngày thứ sáu 08/5/2020: Học sinh lên trường sinh hoạt với GVCN (Theo thông báo trước https://thptdienhong.hcm.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-thoi-gian-tap-trung-va-ra-ve-cua-hoc-sinh-cac-khoi-lop-c15077-413316.aspx)

Khối 6, Khối 7, Khối 10: 

Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020: Học sinh học trực tuyến theo lịch học đính kèm. (Học vào buổi chiều)

Riêng ngày thứ sáu 08/5/2020: Học sinh lên trường sinh hoạt với GVCN (Theo thông báo trước https://thptdienhong.hcm.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-thoi-gian-tap-trung-va-ra-ve-cua-hoc-sinh-cac-khoi-lop-c15077-413316.aspx)

Tác giả: Trường Diên Hồng
Nguồn tin: Trường Diên Hồng

86