Thứ hai, 30/8/2021, 16:57
Lượt đọc: 811

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Phụ huynh, học sinh có thể xem trong liên kết bên dưới, GVCN sẽ tạo group lớp và add phụ huynh hoặc có thể sử dụng group cũ nếu lớp đã có.

https://drive.google.com/drive/folders/1y8SyJAcBH7_3aGd9rzeg_GKfq1Qxe4u-?usp=sharing

 

Tác giả: Quản trị viên

86