Thứ ba, 25/5/2021, 10:19
Lượt đọc: 214

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI LẠI.

Nhà trường tổ chức ôn tập cho bộ môn Hóa 8, Toán 11, Lý 11, các bộ môn còn lại học sinh xem nội dung ôn tập theo link sau: 

https://drive.google.com/drive/folders/1j-hhC2NfhdYJeeSndw_haLnTQYY961cM?usp=sharing

Tác giả: Trương Triều Nhựt
Nguồn tin: Trường THCS-THPT Diên Hồng

164