Kính chúc quý thầy cô trường THCS-THPT Diên Hồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thứ bảy, 14/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 2837

NỘI DUNG ÔN TẬP TỪ 16/03/2020 (Cập nhật)

Học sinh các lớp truy cập vào link https://drive.google.com/open?id=1iQKhXlpDuqWMn4HvoQrO2IhB4J5i1BFm

Link trên chứa kiến thức ôn tập và bài mới của các bộ môn, học sinh truy cập và tải file theo đúng khối lớp của mình.

Lưu ý: Một số bộ môn có giao bài tập, các em thực hiện và gửi mail cho Giáo viên bộ môn (trong file bộ môn có ghi cụ thể)

Học sinh nên tải file về máy tính.

Hướng dẫn tải file các em xem file đính kèm.

Tác giả: Trường Diên Hồng

86