Kính chúc quý thầy cô trường THCS-THPT Diên Hồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thứ ba, 30/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 451

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH TRỊ DÀNH CHO HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG (BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - 2010)
Tác giả: Ban Tuyên Giáo Trung Ương

86