Kính chúc quý thầy cô trường THCS-THPT Diên Hồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thứ ba, 15/3/2022, 11:39
Lượt đọc: 1161

NỘI DUNG HỌC TẬP THEO TỪNG TUẦN (CẬP NHẬT LIÊN TỤC)

Học sinh truy cập theo từng link tương ứng với các môn như sau:

Môn

Link
Toán https://drive.google.com/drive/folders/1pVdEaBAZtr5udJd3abYFpkOHKszd4Sdx?usp=sharing
Ngữ văn https://drive.google.com/drive/folders/15G85-L4qYD-veOQB0qtbZzeGU2y8zW1u?usp=sharing
Tiếng anh https://drive.google.com/drive/folders/1wJAmY_HsSnRpkAArVzI2hLJgtxpeqG5Z?usp=sharing
Vật lí https://drive.google.com/drive/folders/1ScBVB4uqsj2kYEWsAYz-XGzK2gzbUREf?usp=sharing
Tin học https://drive.google.com/drive/folders/189Jtuw6fLVrixmTmOtGhApVwVzEO8YDU?usp=sharing
Sinh học https://drive.google.com/drive/folders/1WVdn69B0QFQkpik7kgeIvUghAzBxgeVK?usp=sharing
Hóa học https://drive.google.com/drive/folders/1X1Z9p-vmySDyMiyidtUTdlW6V0TtPg1E?usp=sharing
Địa lý https://drive.google.com/drive/folders/1aotGCOpMCRDPKiRKSv-mZVyz59AYfuO4?usp=sharing
Lịch sử https://drive.google.com/drive/folders/1Cbdo5nj6147rp5pdZsZ5I24Uo3BWnWkG?usp=sharing
GDCD https://drive.google.com/drive/folders/1PEvI2vbFF9QbAXd4PO2Zgli9y0DF4XLv?usp=sharing
Thể dục https://drive.google.com/drive/folders/1ljUB0FVlTNSRPYb4bQ7K421zA4n14jmb?usp=sharing
Quốc phòng https://drive.google.com/drive/folders/1cUUYAN2iuo10GBbgERZBwgBwxaTvoriY?usp=sharing
Công nghệ https://drive.google.com/drive/folders/1cKSI_EHQcagArveS1AbSCZ7wPhXjpgDG?usp=sharing
Mỹ thuật https://drive.google.com/drive/folders/1W5Q7BxjIp2ahfVYEUUW0WcsiilulHDUU?usp=sharing
Âm nhạc https://drive.google.com/drive/folders/1ZuXY3ikC2c3XPcBnj_OWtWM1iv0hHH-8?usp=sharing
 Khoa học tự nhiên  https://drive.google.com/drive/folders/1ZlObh-8YZjrCoHO9dDc1SskXu9o2Tj8h?usp=sharing

Tác giả: Quản trị viên

163